• info@mds.edu.mn
  • 99024727

“Багшийн мэдлэгээс давсан

Боловсролын чанар гэж үгүй”

                Монголиа Дижитал Скүүл нь зөвхөн суралцагчийн эзэмших чадамжаас гадна  багшийн хөгжил, мэргэжлийн чадамж болоод хувь хүний чадамжийг хөгжүүлэх, чадавхжуулах тал дээр анхааран ажилладаг. Үүний хүрээнд бид:

                Манай хөтөлбөрүүдийн бас нэг давуу тал бол бүгд багшийн тусгайлсан сургалттай, гарын авлага хичээлийн төлөвлөгөө, багшийн платформ, апп-тай, багшийн хөгжлийг дэмжсэн бүхий л талын боломжуудыг олгодог учраас манай сургалтыг орох гэж буй багш нар эдгээр бүх боломжоор хангагдаж, хөтөлбөр тус бүрийг заах, чиглүүлэх бүхий л талын арга зүйг эзэмшинэ.

                Тийм учраас багшийн мэдлэг болоод чадвар, хандлага, арга зүйд эргэлзэхгүй байж болно гэсэн үг. Мөн эдгээр хөтөлбөрүүдийг гадаад болон монгол багш нар заана. Өөрөөр хэлбэл энэхүү гурван хөтөлбөрийг заах багш нар маань хөтөлбөр тус бүрийн платформоос сургалт аван мэргэшсэн багш нар байна гэсэн үг.

© 2024 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. mds.edu.mn