• info@mds.edu.mn
  • 99024727

Covid-19 халдварын хөл хорионы үед хамгийн ихээр хохирол амссан нь 6-10 насны бага ангийн сурагчид билээ. Учир нь тэд насан туршдаа хэрэглэх Суралцахуйд суралцаж, Нийгэмшихүйн(Social skills) чадамжууд нь төлөвшдөг алтан үеээ гэртээ өнгөрөөсөн. Үүнийг ойрын 2-3 жилийн дотор нөхөхгүй бол тэдэнд хэзээ ч нөхөхөөргүй оюун ухаан, ирээдүйд эзлэх байр суурь ,олох орлого, нэр хүндээрээ хохирон үлдэх юм. Бидний хөтөлбөрийн үндсэн зорилго 1 жилийн хугацаанд энэхүү хохирлыг бүрэн нөхөхөд оршино.

Хөтөлбөрийн үргэлжлэх хугацаа:32 долоо хоног

Хөтөлбөрийн зорилго:

Сургалтаар эзэмших ур чадварууд:

Сургалтын хөтөлбөр: 

-Jnrlink англи хэлний хөтөлбөр (ALLin )

-SuperIQ Math-математикийн хөтөлбөр(SAP)

-ClassDojo(Emotional skills)-Нийгэмшихүйн хөтөлбөр( Growth Mindset )

Сургалтын зохион байгуулалт 

Сургалтад хамрагдах: 

 

© 2024 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. mds.edu.mn