• info@mds.edu.mn
  • 99024727

 

Super IQ Math(SAP group-Singapore)

Хөтөлбөрийн зорилго:

SuperIQ Math хөтөлбөрийг судалснаар математикийн анхан шатны мэдлэг эзэмших ба бие даан сэтгэн бодох , дүн шинжилгээ хийх , бодлогын хариуг олох , асуудал шийдвэрлэх зэрэг чадваруудыг  эзэмшинэ.

 

Хөтөлбөрийн цаг: 

Нийт 32 цаг- анхан+дунд+ахисан

Сурагч 7 хоногт 1 удаа сургууль дээрээ ирнэ. Нэг удаа 80 минут  хичээл орно (Хагас сайн өдөр)

Түвшин тус бүр номтой- SuperIQ Maths(Level 1-3)

Хөтөлбөр заах багш: Н.Солонго (Singapore School of Mongolia сургуулийн багш , SuperIQ Math  хичээлийн сургагч багш)

© 2024 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. mds.edu.mn